Kantoor Antwerpen: 0477/ 693 316         Kantoor Gent: 0496/ 529 232

evenementenmarkt en fotobooth uitgelegd

Titel:Evenementenmarkt uitgelegd

Door: Wim Mussche

Evenementenmarkt uitgelegd zakelijk en publiek
de evenementenmarkt voor uitbaters van fotobooths

logo_sysdef-black-bg-mob
 • Artikel door:Wim Mussche
 • Publicatie: 22/02/2016
 • Relevantie voor photobooth: Uitbaters van fotobooths  zouden meer moeten inspelen op de aard van het evenement. De verantwoordelijkheid ligt ook een deel bij de klant die een helder en concrete doelstelling moet formuleren.

Net zoals bedrijven het juiste doel moeten inschatten van hun evenementen, zouden ook de uitbaters van fotobooths dit moeten weten. Bij live communicatie valt of staat het success van hun diensten met het begrijpen, meedenken over en invullen van deze noden.
Deze blogpost gaat over de juiste classificatie zoals die door CLC (Centrum voor live communication) die in 2007 heeft uitgewerkt. Ik geef hierbij de belangrijkste informatie. Ook de term MICE doet zijn intrede.

 • Vakbeurzen en publieksbeurzen
 • Bedrijfsevenementen met een zakelijk karakter
 • Vakgerichte evenementen gericht op kennisoverdracht en vergaderingen

Vakbeurzen en publieksbeurzen

Vakbeurzen

Een vakbeurs is meestal gericht op zakelijke bezoekers en heeft steeds een begin- en einddatum. Bedrijven uit één of meerdere sectoren presenteren daarbij een productlijn die bij de doelgroep kan aanslaan. Het doel is om zowel prospects als klanten te ontmoeten en bij hen belangstelling op te wekken of te bestendigen (bestaande klanten). Een vakbeurs vindt steeds plaats op een fysieke locatie buiten het bedrijf.

publieksbeurzen

Een publieksbeurs heeft dezelfde kenmerken dan een vakbeurs, maar heeft toch een aantal specifieke eigenschappen. Het doel is meestal om te verkopen of informatie te verschaffen. En publieksbeurs is voornamelijk gericht op de recreatieve bezoeker.

bedrijfsevenementen met een zakelijk karakter

Een bedrijfsevenement met een zakelijk karakter heeft devolgende eigenschappen:

 • gebeurtenis met een begin en einddatum
 • vindt plaats op één of meerdere locaties
 • bezoekers komen specifiek voor de activiteiten
 • is door een onderneming zelf gepland en gefinancierd
 • zetten een commerciële boodschap om in een beleving
 • Gericht op een exclusief uitgenodigde groep externe relaties
 • intern gericht: vb bedrijfsjubileum, personeelsfeest, incentive, gepensioneerdendagen,…
 • extern gericht vb productpresentaties, openingen, dealerbijeenkomsten, perspresentaties, aandeelhoudersvergaderingen, relatieontvangsten

publieksevenementen

Een publieksevenement is een gebeurtenis met een begin-en einddatum. Die vindt plaats op één of meerdere locaties, is verplaatsbaar. De bezoekers komen specifiek voor deze activiteiten.

Soorten publieksevenementen volgens geografische impact

 • internationaal publieksevenement
 • nationaal publieksevenement
 • regionaal publieksevenement
 • gemeentelijk publieksevenement
 • plaatselijk/buurtgericht evenement

Vakgericht evenement gericht op kennisoverdracht

 • Hebben als primair doel om kennis over te dragen en uit te wisselen
 • Er wordt gebruik gemaakt van een externe locatie
 • Is niet openbaar
 • Kan zich richten op een besloten groep (organisatie of bedrijf) OF aan iedereen mits betaling
 • Duurt een dagdeel, meerdere dagdelen of meerdere dagen
 • Geografische indeling

Subtypes:

Congres, conferentie, symposium, seminar, colloqium, lezing, brainstormsessie, workshop, forum, paneldiscussie, cursus, training, presentatie, persconferentie

 • MICE: MICE is de afkorting van “Meetings, Incentives, Congressen en tentoonstellingen”. ICE toerisme bestaat meestal uit een goed geplande agenda gecentreerd rond een bepaald thema, zoals een hobby, een beroep of een educatief onderwerp.

About the Author

Wim Mussche
Wim Mussche is zaakvoerder van Notion technologies bvba. Dit bedrijf specialiseert zich sinds 2002 in online marketing. De laatste jaren zijn de activiteiten meer toegespitst op de evenementen branche. Dit resulteerde in nieuwe diensten zoals ShareYourSmile.

Comments are closed.